Będąc drugim Nostradamusem

Zdawałoby się, że w świecie elektrycznych samochodów, sztucznej inteligencji i androidów uczęszczających na studia nie ma już miejsca na mistycyzm i wiarę w zjawiska nadprzyrodzone. Jednak nieliczne jednostki wciąż zwracają się do wieszczy, aby ich wewnętrzne oko uchyliło im rąbka tajemnicy związanego z ich przyszłością.

Otwórzmy (wewnętrzne) oczy

Cyganki, wróżbitki, wieszczki- jakiej nazwy by sobie nie przypisały, i tak traktowane były (i są nadal) bardzo protekcjonalnie. Chociaż korzysta się z ich pomocy często uważa się je za osoby zwyczajnie dziwne lub wręcz „nawiedzone”, które nie pasują do racjonalnie ułożonego wizerunku świata doczesnego. W pojmowaniu ich egzystencji i akceptowaniu przez społeczeństwo przeszkadza fakt, że nie wszyscy „wróżbici” powołujący się na swój wrodzony dar, rzeczywiście posiadają skłonności paranormalne.

Nierzadko są to zwyczajni oszuści charakteryzujący się zmysłem manipulacji i charyzmą. Spotkanie bliskiego stopnia z oszustem tego pokroju wzmaga jedynie niechęć do osób, które rzeczywiście mają prawo przypisać sobie tytuł kabalisty. Jak często wyznają, sztuki czytania przyszłości, poznawania przeszłości i tego jak ukształtowany jest człowiek w danej chwili, można się nauczyć. Jednak wyuczone zdolności nie będą tak precyzyjne jak wrodzony dar.

Od ręki

Przepowiednie cyganek możemy podzielić na kilka kategorii. Najczęściej jest tak, że wróżbitka specjalizuje się w odczytywaniu przyszłości w jednej z nich, ale zdarza się też, że osoby z wysoką energią umysłu potrafią przekazać informację dotyczącą klienta nawet po zetknięciu się z obiektem, z którym miał bezpośredni kontakt, lub poprzez dotyk np. dłoni. Cygańskie wróżby z ręki, czyli tzw. chiromancja. Podając wróżbicie swoją dłoń możemy się wiele dowiedzieć. Istnieją dwie dziedziny odczytywania losu przy pomocy tej kończyny.

Pierwsza z nich to chirognomia. Badający zwraca tu szczególną uwagę na szerokość, grubość i kontur dłoni i palców. To podstawa do tego, aby określić charakter i temperament osoby, która stoi naprzeciwko. Drugą kategorią jest chirologia, badająca wzgórki na wewnętrznej strony dłoni. Odczytywanie losu z dłoni jest nieco podobne do przepowiedni z kart.

Tarot składa się z 78 kart podzielonych na wielkie i małe arkana: z wielkich, odczytujemy naszą przyszłość, na którą nie mamy wpływu, małe arkana to sfera, którą możemy zmienić w każdej chwili. W przypadku rąk, przyszłość wielkich arkan zapisana jest na lewej, tak samo jak osobowość, wady i zalety oraz przeszłość posiadacza. Natomiast tajemnice małych arkan znajdują się na prawej z nich. Jest to tzw. ręka wolnej woli, to na niej znajdują się dostępne drogowskazy, jakie stoją na naszej drodze.

Karty na stół

Wróżba z kart jest o wiele bardziej skomplikowana. Wróżby cygańskie tego typu nazywa się kartomancją. Wymogiem jest tutaj intuicja, zdolność przewidywania i zainteresowanie ezoteryką. Pierwszym krokiem jest wybór kart. Nie wystarczy podjąć decyzji o tym, że zaczynamy wróżby od tarota i po prostu zacząć to robić. Wielu wróżbitów przyznaje, że to karty powinny wybrać swojego właściciela. Jeżeli wieszcz ma smykałkę do tego, żeby przewidywać przyszłość z kart klasycznych czy talii lenormand jego wróżby tarota nie będą miały podstaw, gdyż przyszłość się nie ukaże. Każda z dostępnych rodzajów talli ma inny sposób rozumienia przyszłości.

Najbardziej popularny jest oczywiście tarot, posiadający 56 kart nazywanych wielkimi arkanami i 22, którym przypisuje się miano małych arkan. Arkana duże ponumerowane są od 0 oznaczającego Głupca, aż po XXI czyli Świat. Małe arkany to buławy, miecze, puchary oraz denary. Istnieje również cygańska wersja tarota, która składa się z 36 nieponumerowanych kart. Nie ma w nich także podziałów, rysunki są przejrzyste, a nazwa jasno określająca sytuację (np. miłość, zazdrość). Interpretacji poddawana jest oddzielnie każda z kart, a później całość. Wróżba z kart cygańskich ma tym większą siłę, im więcej detali odczytamy. Karty klasyczne to nie tylko rozrywka. Za ich pomocą możemy odczytać przyszłość.

W ich przypadku każdy kolor to inna sfera życia (kiery to uczucia, piki- wyzwania, karo- finanse, a trefle- zdrowie). Przy ich pomocy najczęściej odczytywana jest wróżba miłosna. Najbardziej angażujące są za to karty lenormand. Dzielą się na dwa rodzaje kart: talię małą (36 kart posiadające charaktery negatywne, pozytywne lub neutralne) oraz posiadającą 54 karty talię dużą (astromitologiczna).

Dokładnej interpretacji podlegają m.in. kolory, liczby, a nawet mimika przedstawionych postaci. W kulturze Romów znaczenie ma również horoskop cygański czyli definicja osobowości danej persony, odczytywana z terminu urodzenia.

Podsumowanie

Wbrew pozorom „praca” prawdziwego wróżbity jest ciężka. Skontaktowanie się z tzw. innym wymiarem pobiera ogromną ilość energii. Wróżbita często popada w depresje i nerwice ze względu na wyczerpanie umysłowe, obrazy które przyszło mu obejrzeć, a także odpowiedzialność, jaka na nim spoczywa podczas rozmowy z klientem.

Dodaj komentarz