Czy badanie wariografem jest skuteczne?

Od pewnego momentu znacznym wzrostem popularności może się pochwalić badanie wariografem, czyli popularnym wykrywaczem kłamstw. Wiele osób, uważa jednak że takie badania są wyjątkowo niezgodne z rzeczywistością.

Badanie wariografem a skuteczność

badanie wariografemJak się jednak okazuje, w przypadku właściwego wykonania takiego badania, jego skuteczność może dochodzić do nawet 98%. Oczywiście, aby tak było należy zlecić jego wykonanie odpowiednim, doświadczonym profesjonalistom. Tylko w takim wypadku można nie można mieć żadnych uwag co do skuteczności badań takich jak sprawdzone badanie wariografem – skuteczność tego rodzaju badania pozwolą je obecnie wykorzystywać w wielu różnych sytuacjach. Jak się okazuje, skuteczność takiego badania jest zawsze wysoka, gdyż tak naprawdę nie bada ono nigdy, czy ktoś kłamie, czy też jest prawdomówny. Wariograf bada reakcje układu nerwowego na różnego rodzaju, potencjalnie stresogenne dla danej osoby sytuacje, czyli w przypadku tego badania – pytania. Negatywny wpływ na skuteczność badania wykrywaczem kłamstw może mieć albo nieodpowiednia analiza uzyskanych wyników, które zawsze są zgodne ze stanem faktycznym, bądź też dopuszczenie do głosu czynników, które mogą wpływać negatywnie na osobę badaną.

wariografDlatego właśnie każde skuteczne badanie wykrywaczem kłamstw musi być podzielone na kilka odrębnych faz. Jedną z bardziej istotnych jest faza przygotowująca, której głównym celem jest obniżenie poziomu stresu u badanej osoby. To właśnie stres może powodować, że reakcję układu nerwowego będą podwyższone, co negatywnie wpłynie na wiarygodność badania. Podczas wspomnianej, początkowej fazy zadaje się więc osobie badanej pytania przygotowujące. Bardzo istotne jest również, aby wyjaśnić jej, jak przebiega badanie i co jest jego celem. Kolejnym czynnikiem, który jest niezwykle istotny aby badanie wariografem było jak najwiarygodniejsze jest przygotowanie pomieszczenia, w którym takie badanie ma zostać przeprowadzone. Ważne, by było to pomieszczenie neutralne dla badanej osoby. Dodatkowo, musi być ono całkowicie wyciszone od wszelkiego rodzaju dźwięków, bądź też czynników zewnętrznych, takich jak dźwięki otoczenia.

Wiele osób postrzega badania wykrywaczem kłamstw, jako wyjątkowo niemiarodajne. Tak naprawdę, w przypadku prawidłowego wykonania takich właśnie badań ich wiarygodność może dochodzić niemal do stu procent. Kluczowe dla wiarygodności jest na przykład, aby wykonać je w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu. Ważne, aby poinformować również osobę badaną o celu badania i o tym, jak w praktyce będzie ono przebiegało.

Więcej interesujących informacji znajdziesz na stronie www.bez-klamstw.pl!

Dodaj komentarz