Czy dystrybucja e-faktur jest wygodna?

Od pewnego czasu widać spore zmiany jeśli chodzi o funkcjonowanie różnych przedsiębiorstw. Coraz więcej z nich, stara się wykonywać konieczne dla ich działania czynności, w pełni lub chociaż częściowo automatycznie. Dotyczy to również takich zadań, jak na przykład wystawianie, czy też przesyłanie e-faktur. Popularność tych ostatnich wraz z biegiem czasu się zwiększa.

Przesyłanie e-faktur, a wygoda

Są one prawnie traktowane jako pełnoprawne dokumenty księgowe, w pełni wystarczające do rozliczeń z fiskusem. Jednocześnie jednak, znacznie łatwiejsze jest podejmowanie czynności z funkcjonowaniem i obiegiem takich dokumentów. Przykładowo, bardzo ceniona jest na przykład efektywna i bezpieczna dystrybucja e-faktur. Oczywiście, aby była ona możliwa, muszą być one zapisywane w odpowiednim formacie pliku elektronicznego. Chodzi o to, aby używane systemy do magazynowania mogły pobrać w pełni automatyczny sposób znajdujące się na fakturze dane. Takich standard e-faktur został pozytywnie zaopiniowany przez Krajowe Wielostronne Forum Elektronicznego Fakturowania, co pozwoliło na stosowanie go w wielu różnych, najpopularniejszych programach magazynowych. Standard ten opiera się na dodaniu do standardowego pliku PDF metadanych, którymi są wszystkie najistotniejsze dane księgowe. Należy do nich na przykład nazwa kontrahenta, data sprzedaży i jej przedmioty, a także wartości netto, brutto, czy też VAT. Różnice pomiędzy takim wzbogaconym plikiem PDF, a jego standardową wersją, są niedostrzegalne przez użytkownika. Oczywiście, tak generowane faktury powstają jedynie z użyciem dostosowanych do tego programów sprzedażowo-magazynowych.

najlepszy prawnikTak tworzone dokumenty sprzedażowo-księgowe, są bardzo ważne dla zautomatyzowanego obiegu faktur, które są coraz bardziej popularne. Jego kluczowym elementem jest przesyłanie plików z pomocą internetowej ich wymiany, dzięki czemu e-faktura może trafić bezpośrednio do systemu księgowego danego kontrahenta. Dzięki temu nie ma konieczności przepisywania faktur, wysyłania maili, czy też wydruku faktur. Pozwala to na znaczne ograniczenie błędów, oraz niebezpieczeństwa trafienia faktury w niepowołane ręce. Od pewnego momentu, większość firm w Polsce przerzuciło się na wykorzystywanie faktur w formie elektronicznej. Wynika to przede wszystkim z faktu, że takie dokumenty można znacznie bardziej wygodny sposób dystrybuować. Dzięki temu, można uniknąć wielu błędów, związanych z przepisywaniem faktur, czy też ryzyka związanego z ich wysyłania drogą mailową. Istotnym elementem takich dokumentów jest ich wzbogacenie o metadane, które mogą być automatycznie sczytywane.

Dodaj komentarz