Dlaczego adwokat pomoże nam w trakcie rozwodu?

Rozwód to specyficzna sytuacja, w której małżonkami targają nierzadko silne emocje. Nie dość, że mogą one ograniczać zdolności zaplanowania całego procesu rozwodu, to klienci często nie mają czasu ani głowy na to, aby załatwiać rzeczy związane z potrzebnymi papierami i dokumentami, a także pamiętać o terminach. Co konkretnie ułatwi nam adwokat w takiej sytuacji?

Adwokat będzie naszym wsparciem

młotekKluczową rzeczą jest przejęcie organizacji całego procesu, omówienie z rozwodzącym się małżeństwem szczegółów i zapewnienie im pełnej opieki, do której zalicza się przygotowanie odpowiednich dokumentów i reprezentowanie w sądzie. Aby ustalić, czy udzielenie rozwodu jest możliwe, należy pamiętać, że może on nastąpić wtedy, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Uznawany za zupełny jest wówczas, gdy wszystkie więzi, które powinny łączyć małżonków, czyli duchowe, fizyczne i gospodarcze, zostały zerwane. Ostateczną decyzję w tejże sprawie ma sędzia, a nie adwokat. Sprawy, którymi się zajmuje, dotyczą między innymi rozwodu bez orzekania o winie czy też niedopuszczeniu do niego, jak również ustalenia winy współmałżonka w rozpadzie małżeństwa są sprawy dotyczące dzieci. Jeśli para ma potomstwo, adwokat zadba również o kwestie związane z uregulowaniem władzy rodzicielskiej i opieki nad dziećmi, jak również dotyczące kontaktu z małoletnimi dziećmi.

adwokatDoradzi on również co do alimentów i podziału majątku. Zazwyczaj, gdy małżonkowie mimo rozwodu są w stanie się ze sobą dogadać, to cały proces rozwodowy jest nieco łatwiejszy. Gdy strony nie chcą dojść do porozumienia, adwokat od rozwodów pomaga w pertraktacjach tak, aby doszło do ugodowego rozwiązania sytuacji. Najczęściej to czy strony są ku sobie przychylnie nastawione, wiadomo już po przeczytaniu pozwu rozwodowego. Jest to pismo procesowe, w którym strona, która żąda rozwodu, formułuje swoje żądania względem strony pozwanej. Dotyczą one samego żądania rozwodu, wysokości alimentów, rozstrzygnięcia kwestii wspólnego mieszkania stron, opieki nad dzieckiem ewentualnego żądania podziału majątku. Są to bardzo ważne kwestie, które napisane żargonem prawniczym mogą być niezrozumiałe dla małżonków.

Adwokat zajmujący się rozwodem pomoże zatem rozczytać żądania, jakie stawia jeden małżonek drugiemu w pozwie i będzie uważny na ewentualne nieprecyzyjne sformułowanie, które mogłyby obrócić się przeciwko klientowi. Rozczytywanie w odpowiedni sposób pozwów i pozostałych dokumentów to podstawowe zadanie, które powinien wykonać adwokat, aby dalsze procedury rozwodowe mogły toczyć się dalej pomyślnie i w odpowiednich warunkach.

Dodaj komentarz