Dokumenty potrzebne przedstawicielowi firmy

Trudno znaleźć dobrego specjalistę od zaraz. Zwykle trzeba nieco się natrudzić by w końcu zdecydować się na jednego fachowcę. Tak samo należy postępować przy wyborze odpowiedniego przedstawiciela dla firmy przewozowej. Na mocny nowej ustawy francuskiej jego obecność jest obowiązkowa jeżeli zatrudnieni w firmie mają umowę określającą płacę minimalną. Do zadań osoby upoważnionej do stałego kontaktu z centralą firmy i do pośrednictwa pomiędzy pracownikami a służbami francuskimi.

Za co jest odpowiedzialny przedstawiciel?

rekomendowany przedstawiciel francjaNowe przepisy wprowadzają funkcję przedstawiciela firmy, który ma stały kontakt z pracownikami, służbami francuskimi oraz z siedzibą firmy w Polsce. W przypadku, gdy przedstawicielstwo zagraniczne ma stałe miejsce pobytu, tworzy się na jego potrzebę tak zwane, biuro łączności (może być to też oddział, albo filia). Reprezentujący firmę za granicą nie może być karany prawnie ani odbywać wyroku i musi ku temu przedstawić zaświadczenie o niekaralności. Jeżeli na obszarze obejmującym świadczenie usług przewozowych nie ma przedstawiciela firmowego, na podmiot zatrudniający kierowców mogą zostać nałożone kary pieniężne, a dowóz towarów zostanie wstrzymany i nie będą mogły zostać dostarczone na czas do klienta. Do poprawnego w obliczu prawa transportu potrzebne jest odpowiednio wypełnione zaświadczenie o delegowaniu.

rekomendowany przedstawiciel we francjiDotyczy się to wszystkich rodzajów delegowania, zarówno kabotażu, jak i przewozu dwustronnego. Rekomendowany przedstawiciel we Francji musi wiedzieć jak prawidłowo uzupełnić wszystkie rubryki w tym dokumencie. Do tego będzie mu potrzebne nazwiska, imiona, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, narodowość, datę podpisania umowy, prawo pracy stosowne do umowy, określenie kwalifikacji zawodowej pracownika i jego stawkę brutto. Jeżeli pracownikowi zostały przyznane zadatki pieniężne na czas delegacji, również i to należy zawrzeć w zaświadczeniu. Dobry przedstawiciel potrafi przedstawić te zaświadczenia w języku francuskim, w dwóch egzemplarzach – jeden dla delegowanego kierowcy, który musi okazać zaświadczenie kontrolerowi, drugi będzie leżał u przedstawiciela pracodawcy.

Przedstawiciele muszą wiedzieć, jakie są postanowienia zawarte w ustawie „Loi Macron”, która weszła w życie ponad cztery lata temu. Jej postanowienia wynikają z troski o pracownika firmy przewozowej i mają ułatwić komunikację pomiędzy francuskimi służbami a polskim przedsiębiorstwem. Dlatego też obecność reprezentanta jest tak ważna i potrzebna. Treść samej ustawy jest dostępny również w języku polskim w Internecie.

Dodaj komentarz