Dotacja unijna sposobem na poprawę demografii Inowrocławia

Demografia społeczeństwa danego miejsca ma ogromny wpływ na jego funkcjonowanie. Problem starzejącego się społeczeństwa wiąże się nie tylko z brakiem rąk do pracy w związku z malejącą liczbą osób w wieku produkcyjnym, ale także ze zwiększonymi wydatkami z publicznego budżetu, między innymi na służbę zdrowia czy opiekę socjalną.

Dotacje pomagają mieszkańcom

dotacje unijne Województwo kujawsko-pomorskie wydawać by się mogło poradziło sobie z tym problemem, ponieważ odnotowano wzrost liczby urodzeń. Jednak jeśli weźmiemy pod uwagę sytuację w poszczególnych miastach i gminach, wówczas przekonamy się, że nie dla wszystkich miejsc prognozy demograficzne są korzystne. W Inowrocławiu liczba urodzeń nadał rodzi się mniej dzieci. Sytuacji nie poprawia również fakt, że wielu Inowrocławian opuszcza swoje rodzinne miasto, udając się za granicę w celu znalezienia lepszej pracy i poprawy jakości życia. Tylko w ciągu jednego roku do Urzędu Miasta wpłynęło 177 aktów urodzenia dzieci, które urodziły się za granicą. Dodajmy, że rejestracja dziecka urodzonego za granicą nie jest obowiązkowa, zatem możemy przypuszczać, że liczba dzieci urodzonych poza granicami Polski, których rodzice pochodzą z Inowrocławia może być zdecydowanie wyższa. Ogromna znaczenie ma także fakt, że duża liczba młodych ludzi wyjeżdża z miasta w związku z edukacja na uczelniach wyższych i ostatecznie po ukończeniu studiów nie wraca w rodzinne strony.

dotacje unijne Aby poprawić sytuację demograficzną miasta, konieczne jest wprowadzenie różnego rodzaju inicjatyw, mających na calu zatrzymanie mieszkańców poprzez zapewnienie im satysfakcjonujących warunków do życia. Jednym z takich czynników są lepsze warunki zatrudnienia. Dla wielu młodych osób sposobem na zadowolenie z pracy jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Pomocą na rozwinięcie skrzydeł w tej dziedzinie mogą stać się dotacje unijne w Inowrocławiu, dzięki którym możliwe jest otrzymanie jednorazowej puli środków w wysokości nawet 40 tysięcy złotych . Skorzystać z takiej formy pomocy mogą przede wszystkim osoby, które ukończyły 30 lat, nie uczą się i nie pracują. Możliwa jest również pomoc dla osób po 30 roku życia, które nie mają zatrudnienia, jednak w tym przypadku w zależności od województwa warunki uzyskania dofinansowania na rozpoczęcie własnej działalności mogą się różnić.

Najczęściej konieczne jest wykazanie, że sytuacja na danym rynku pracy jest trudna i w pewien sposób uniemożliwia podjęcie satysfakcjonującego zatrudnienia. Wówczas pomoc, jaką możemy otrzymać obejmuje szkolenia, doradztwo zawodowe, ale także w określonych przypadkach pożyczki i dotacje na rozpoczęcie działalności.

Dodaj komentarz