Jak uzyskać kartę pobytu czasowego?

Ze względu na znacznie zwiększoną intensywność ruchu migracyjnego w kierunku Polski, coraz większa liczba polskich przedsiębiorców zastanawia się obecnie, jak legalnie zatrudnić cudzoziemców w Polsce. Wydaje się, że w takiej sytuacji szczególnie istotne okazuje się być wyrobienie odpowiednich dokumentów, w postaci na przykład Karty Pobytu.

Zezwolenie na pobyt w kraju

karta cudzoziemca Jest to dokument, dający uprawnienia do wykonywania pracy na terenie Polski bez konieczności posiadania wizy. Zezwolenie to jest szczególnie korzystne zarówno z punktu przedsiębiorców, jak też i przedsiębiorców. Brak konieczności wyrabiania wizy w wielu sytuacjach oznacza jednoczesny bez o wieczności załatwiania zdecydowanie bardziej czasochłonnych, jak również i skomplikowanych formalności. Karta pobytu może być wyrabiana przez wszystkich tych cudzoziemców, którzy planują przebywanie i pracę na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Właśnie w takiej sytuacji, karta czasowego pobytu, okazuje się być jednym z tych dokumentów, który pozwala na legalizację pracy oraz pobytu cudzoziemców w Polsce. Aby uzyskać wspomniany dokument, konieczne jest oczywiście spełnienia odpowiednich formalności. W tym celu, kluczowe okazuje się w szczególności złożenie odpowiedniego wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy.

karta czasowego pobytu Dokumenty, należy złożyć albo osobiście, lub też za pośrednictwem poczty. Bardzo ważne jest, aby dokumenty były złożone do właściwego dla adresu pobytu tymczasowego, Urzędu Wojewódzkiego. Po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów, w tym również po złożeniu odcisków, urząd ma do 60 dni na wydanie dokumentów legalizujących pobyt. Oprócz chęci podjęcia pracy, wspomniany dokument może się okazać niezwykle przydatny również w wielu różnych innych sytuacjach. Ich przykładem może być chęć podjęcia przez danego cudzoziemca na terenie Polski, nauki w szkole wyższej. Podobnie, wyrobienie wspomnianego wyżej dokumentu, konieczne jest przed legalnym rozpoczęciem działalności gospodarczej. Aby uzyskać wspomniany dokument, kluczowe jest dostarczenie do urzędu na przykład aktualnych fotografii.

Od pewnego momentu, liczba cudzoziemców, którzy starają się o legalizację pobytu w Polsce, zwiększa się z roku na rok. Bardzo ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z tego, jakiego rodzaju dokumenty trzeba dostarczyć do urzędu, aby móc starać się o uzyskanie wspomnianego zezwolenia. Szczególnie, wydaje się być to istotne w przypadku starania się o tak zwaną kartę pobytu czasowego, której uzyskanie jest konieczne przed podjęciem pracy, jak i nauki w szkole wyższej.

Dodaj komentarz