PoWAŻNE stanowisko administratora

Pracę w administracji niektórzy z przekąsem nazywają ciepłą, bezpieczną posadką za biurkiem bez możliwości samorealizacji swojej osoby. Jednak są persony, które bardzo cenią sobie swoją „posadkę”. Znajdują w niej nie tylko walory na tle zawodowym, ale i zalety, jakie mogą oni przenieść do żucia osobistego. Możliwe, że stanowiska, które tak często są ignorowane mają większą wartość niż mogłoby się to wydawać.

Na czym polegają rządy?

 

Łacińska terminologia słowa „administracja” może wydać się nieco zbyt wyniosła. Według słowników „ministrare” oznacza służyć, pomagać, natomiast „administrare” możemy tłumaczyć, jako obsługiwanie czy zarządzanie. W wielkim skrócie oznaczać by to mogło, iż osoby parające się administracją mają za zadanie okiełznać dostępne im sprzęty, usługi czy produkty, a także dysponować nimi w taki sposób, aby skorzystali interesanci. Sama definicja „administracji”, jako czynności czy usługi jest niezwykle trudna. Na ogół jest ona jednak rozdzielana, a każda z owych „gałęzi” posiada nieco odmienne funkcje.

Rozpoznać możemy więc administrację publiczną (tzw. administracja rządowa), w której panujące zasady opierają się na hierarchii: osoby niższych szczebli, mają obowiązki wobec kadry kierowniczej i podlegają wydzielonym zwierzchnikom. Drugi odłam to administracja prywatna, czyli tzw. samorządowa lub zdecentralizowana, która rządzi się prawami samorządów zawodowych lub gospodarczych.

Administracja działa najczęściej na rzecz państwa i jego przedstawicieli. Pracownicy administracyjni zajmują stanowiska m.in. w urzędach miast i gmin, urzędach pracy, zakładach ubezpieczeń czy PIP (Państwowa Inspekcja Pracy), jednak praca administracyjno- biurowa jest rozpowszechniona do tego stopnia, że nie mogą się obejść bez niej również inne firmy, tj. kancelarie prawne, biura rachunkowe czy prywatne przedsiębiorstwa.

Na kierowniczym stołku

Praca na stanowisku o profilu administracyjnym nie jest kierunkiem dla każdego. Kandydat musi cechować się kilkoma charakterystycznymi znamionami. W pierwszej kolejności musimy zaznaczyć, że pracownicy administracyjni mają obowiązek wyróżniać się doskonałą znajomością prawa administracyjnego i kodeksu pracy. Muszą także posiadać umiejętność odpowiedniego zastosowania paragrafów w określonych sytuacjach. Dobry pracownik biurowy to nie tylko ten, który dobrze prezentuje się za biurkiem, ale przede wszystkim jest to osoba pełna odpowiedzialności za swoją pracę, godnie reprezentująca firmę i swego pracodawcę.

Człowiek, któremu decydujemy się powierzyć zarządzanie ważną dokumentacją firmy powinien być rzetelny i sumienny, ale i komunikatywny i odporny na stres, gdyż praca ta często niesie za sobą ryzyko presji. Pracodawcy poszukujący kandydatów na etat w swoim przedsiębiorstwie zwracają szczególną uwagę na ich wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.

Większe szanse na podpisanie umowy mają osoby, które otrzymały dyplom wyższej uczelni na kierunku administracji lub posiadają wykształcenie średnie, ale zdobyły odpowiedni tytuł dzięki kursom i szkoleniom. Szkoły o tym profilu zapewniają wiedzę m.in. z przedziału zarządzania procesami gospodarczymi i obiegiem dokumentów, gromadzenia i przetwarzania danych czy przepisów prawnych. Doświadczenie zawodowe najłatwiej jest uzyskać korzystając z ofert bezpłatnych (lub nisko dochodowych) staży oraz praktyk.

Wynagrodzenie z wyższego szczebla

Gdy posiądziemy już wymagane dyplomy i umiejętności praktyczne, warto rozejrzeć się za wymarzoną pracą stałą. Możemy oczywiście postarać się o zatrudnienie we wszelkiego rodzaju urzędach i organizacji publicznych, jednak o wiele szybszą odpowiedź otrzymamy od prywatnych firm i spółek.

Natomiast stanowiska, które będą nam proponowane to m.in. pracownik biurowy, którego głównymi obowiązkami będzie obsługa sekretariatu (tworzenie ofert, obieg dokumentacji, kontakt pomiędzy kierownictwem, a pracownikami), inspektor ds. rejestracji (procesy związane z weryfikacją certyfikacją danych), pracownik administracyjny (terminowe generowanie raportów i faktur) czy też pracownik biura i magazynu zajmujący się np. spedycją i telefoniczną obsługą klienta.

Na potrzeby naszych czytelników zainteresowaliśmy się tym ile zarabia pracownik biurowy. Według nas, na stanowiskach niższego szczebla pracownik administracyjno biurowy zarobki brutto posiada dosyć niskie. Wynagrodzenia w Polsce w 2018 r. dla fakturzysty wyniosły ok. 3000 zł brutto, natomiast zatrudniony na stanowisku koordynatora biura, technik prac biurowych zarobki posiadał już o ponad 2000 brutto wyższe (wynagrodzenie to ok. 5200 zł brutto).

Oczywiście, najlepiej opłacane są wysokie stanowiska, tj. dyrektor administracyjny. Takiego pokroju pracownik biurowy wynagrodzenie otrzymuje w wysokości ok. 12 500 brutto, nie wspominając o takich benefitach jak służbowy telefon czy samochód.

Podsumowanie

Jako „ściągę” dla przyszłych pracowników administracyjnych załączamy kilka przydatnych im umiejętności. W pracy administracyjnej ważna jest umiejętność szybkiego i zrozumiałego posługiwania się sprzętem biurowym oraz programami systemowymi. Ważne są również dobra organizacja pracy i sumienność. Komunikatywność i odporność na stres przyda się, kiedy przyjdzie nam samodzielnie podjąć ważne decyzje lub rozstrzygnąć firmowy kryzys. Łatwiejsza do zniesienia będzie również presja czasu. Plusem jest nienaganna kultura osobista, natomiast coraz częstszym wymogiem znajomość języków obcych.

Dodaj komentarz